Forvetbet Casino metropol
NL   EN

Internationale stagemobiliteit biedt voordelen voor stagiairs en bedrijven.

Voor studenten en afgestudeerden is een stage een waardevolle professionele ervaring. Hun inzetbaarheid in de maatschappij in het algemeen en op de arbeidsmarkt meer specifiek neemt gevoelig toe.

Voor bedrijven betekenen stagiairs een instroom aan nieuw talent en visie.

Het Reconfirm-project is ontstaan uit de nood om internationale stagemobiliteit en de financiële ondersteuning ervan meer toegankelijk te maken voor studenten, afgestudeerden en bedrijven.

Met Europese financiering en de inzet van project- en lokale partners werden regionale consortia opgericht. Voor Vlaanderen treedt de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) op als Reconfirm-consortium, voor Nederland het TU/e Regional Leonardo Bureau.

VLUHR beheert de Reconfirm-stagedatabank en coördineert de werking en financiering van het Vlaamse “Reconfirm-consortium voor stagemobiliteit”.

Verderzetting van de projectresultaten is gewaarborgd dankzij financiering van het Vlaamse Department Onderwijs en Vorming en de inzet van de consortium-coördinator en -leden.

Reconfirm handboek

Onderaan deze pagina vindt u het Reconfirm handboek. Het handboek vormt een van de Reconfirm projectresultaten waarin op basis van de Reconfirm projectervaring een aantal nuttige adviezen worden geformuleerd ten behoeven van wie ook een consortium annex regionaal kantoor voor internationale stagemobiliteit wil opzetten.

Project

pdf Reconfirm_handbook.pdf (14/04/2016 08:20 ♦ 911 kB)