Forvetbet Casino metropol
NL   EN

Het belang van een goede voorbereiding mag niet worden onderschat en heeft een positieve impact op het succes van je stage. De voorbereiding omvat papierwerk, taal- en culturele voorbereiding en praktische to-do's.

Administratieve voorbereiding

Zaken zoals ziekteverzekering, kinderbijslag, RVA, VDAB, reisdocumenten breng je voor je vertrek in orde.

Kamiel de paperassengids voor jongeren met buitenlandplannen loodst je hier doorheen.

Kinderbijslag

Na de leeftijd van 18 jaar moet je om rechtgevend te zijn op kinderbijslag zich in een bepaalde hoedanigheid bevinden zoals beschreven is in art. 62 AKBW m.n. student of ingeschreven als werkzoekende schoolverlater.

De stage in het kader van het Europese Erasmus+ programma zijn geen studies en openen zodoende geen recht op kinderbijslag.

Echter tot de leeftijd van 25 jaar ben je als stagiair automatisch kinderbijslaggerechtigd mits bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende schoolverlater.

Let dus op – Belangrijk! Als afgestudeerde/kandidaat-stagiair schrijf je jou bij afstuderen best in bij de VDAB, dan genereert dat automatisch de nodige rechten op vlak van kinderbijslag (mits nog geen 25 jaar), ziekteverzekering, enz. Daarnaast moet je als kandidaat-stagiair de stage vooraf melden bij het lokale RVA-kantoor, wanneer een stagecontract (Learning Agreement for traineeships) is opgemaakt.

Bij een Erasmus+ beurs krijg je na toekenning van een beurs een attest dat je aan de RVA kan bezorgen i.k.v. de aanvraag voor vrijstelling van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt tijdens je stage.

Kortom, het toekennen van kinderbijslag kan enkel op basis van studie of de VDAB-inschrijving. Meer informatie te verkrijgen op:

www.vdab.be/wegwijs/voordelen

www.kamiel.info

Taal- en culturele voorbereiding

Een goede taalvoorbereiding komt de integratie in het gastland ten goede, ook al is de bedrijfsvoertaal vb. Engels. Bij elk dossier wordt nagegaan of de kandidaat voldoende talenkennis heeft om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. In geval van Erasmus+ beurzen leg je een online taaltest af vóór en na de stage indien de werktaal Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch of Zweeds is. Uitzondering: indien de werktaal ook de moedertaal is, dient men geen taaltest af te leggen. Kandidaten die de test moeten afleggen, worden persoonlijk via e-mail ingelicht. Deze test is bedoeld om jezelf inzicht te geven over waar je staat op vlak van talenkennis. Enkel Flanders Knowledge Area en jijzelf hebben toegang tot de resultaten. Wie niet slaagt voor de taaltest, kan vrijblijvend een online taalcursus volgen, aangeboden door Erasmus+.

In Vlaanderen zijn er diverse mogelijkheden om je talenkennis bij te schaven (universitaire talencentra, avondonderwijs, zelfstudie,…).

Besteed de nodige aandacht aan de culturele voorbereiding, dit bevordert eveneens de communicatie op je stageplaats en je integratie in het gastland. Surf op internet naar sites die informatie geven over de cultuur van je gastland.

Praktische voorbereiding

  • Reis: regel ruim vooraf je vlieg-, trein-, of bustickets naar de stageplaats.

(Studentenaanbieding Brussels Airlines: http://exchangestudent.brusselsairlines.com/en/)

  • Accommodatie: vraag je stagebegeleider om ondersteuning bij het zoeken naar woonruimte. Informeer naar de gemiddelde huurtarieven.

  • Verzekeringen: je voorziet zelf voor de hele stageperiode de nodige ziekteverzekering, evt. reis- en repatriëringsverzekering. Een verzekering voor schade tegen derden wordt sterk aanbevolen. Het stagebedrijf staat in voor je arbeidsongevallenverzekering. Pols hiernaar bij je stageplaats.

  • Aankomst voorbereiden: informeer je vooraf over de verplichte formaliteiten bij aankomst in je gastland, zoals aanmelding bij de plaatselijke autoriteiten. Meer informatie met checklist via www.studeerinhetbuitenland.be/nl/handboek of via de website van de ambassade van je gastland: www.diplomatie.be.