Forvetbet Casino metropol
NL   EN

De Reconfirm-ondersteuning is gratis voor bedrijven en stagiairs. Het is niet verplicht doch aanbevolen de stagiairs een minimum aan financiële ondersteuning (onkostenvergoeding, bedrijfslunches, transportvergoeding, …) te bieden.

Internationale stagiairs kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van Europese financiering (Erasmus+ beurs). De beurzen dekken slechts een gedeelte van de onkosten. Deze beurs vragen zij in het land van herkomst aan. Vlaamse studenten en afstuderenden vragen dit online aan via Reconfirm.

FAQ – bedrijven