Forvetbet Casino metropol
NL   EN

The information for the website was compiled with the utmost care. However, the Flanders Knowledge Area secretariat / Reconfirm cannot be held responsible for the consequences of errors.
Flanders Knowledge Area vzw / Reconfirm retains ownership of all the intellectual property presented on its website, including all software, text, images and sounds. This means that Flanders Knowledge Area's / Reconfirm’s permission is required before use may be made of any of the information published on the site.

De informatie op de website is samengsteld met de grootst mogelijke zorg. Het secretariaat van Flanders Knowledge Area / Reconfirm kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten.
Flanders Knowledge Area vzw / Reconfirm behoudt de rechten op alle intellectuele eigendom gepubliceerd op de website, inclusief alle software, teksten, afbeeldingen en klank. Dit betekent dat toestemming vanwege Flanders Knowledge Area / Reconfirm is vereist vooraleer gebruik kan worden gemaakt van de op de website gepubliceerde informatie.